Мониторинг на птици во околината на с. Слоештица
Мониторинг на птици во околината на с. Слоештица