Бела тресиопашка во лет_Фотографија-А.Суклевски
Бела тресиопашка во лет_Фотографија-А.Суклевски